עורך דין אובדן כושר עבודה

יכולתו של אדם לעבוד ולהשתכר למחייתו היא אחד מנכסיו הגדולים ביותר. נכס זה ניתן לבטח במסגרת ביטוח המקנה כיסוי לאובדן כושר עבודה.

המדובר בביטוח יקר, המשקף גם סיכון גדול מאוד לחברת הביטוח. בנסיבות אלו עושות חברות הביטוח מאמצים גדולים להתחמק מחובתן לשלם למבוטחים שלהם, שאיבדו את כושר העבודה, את תגמולי הביטוח, באמתלות שונות.

אם חברת הביטוח דחתה את תביעתך, היא וודאי טענה אחת מן הטענות הללו:

  • כשמילאת שאלון רפואי כחלק מהליך ההצטרפות לביטוח, הסתרת נתונים רפואיים, ולכן אינך זכאי/ת לתגמולים.
  • לא איבדת את כושרך לעסוק בעיסוקך.
  • לחלופין – לא איבדת את כושרך לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך, הכשרתך וניסיונך.
  • בפוליסה שרכשת הוחרגה בדיוק הבעיה ממנה אתה סובל.
  • המדובר במחלה שארעה לך עוד לפני שהתקבלת לביטוח ולכן אינה מבוטחת בפוליסה שרכשת.

התמודדות עם דחיית תביעת כושר עבודה בעזרת עורך דין מומחה לאובדן כושר עבודה

  • מאתרים עורך דין אובדן כושר עבודה שמתמחה בנישה מצומצמת זו. לא מפקידים את תיק חייך בידיו של עו”ד שלא טיפל בלפחות 100 תביעות אובדן כושר עבודה בעבר.
  • מגישים תביעה באופן מיידי, ללא שהות מיותרת. כשהתיק מתנהל בבית משפט, הזמנים שחברת הביטוח יכולה למשוך מתקצרים באופן ניכר.
  • לתביעה מצרפים חוות דעת מתאימות, כולל כזו של מומחה תעסוקתי. בחירת המומחים הרפואיים המתאימים משפיעה על תוצאות ההליך באופן מהותי.
  • תובעים ריבית עונשית לפי חוק חוזה הביטוח. המדובר על ריבית בשיעור של כ – 12% לשנה. ריבית זו משולמת כשבית המשפט משתכנע שדחיית התביעה על ידי חברת הביטוח נעשתה שלא בתום לב.
  • בוחנים האם ניתן לתבוע גם נזקים תוצאתיים שנגרמו מאי תשלום על ידי חברת הביטוח. כך, אם אדם נדרש למכור דירה כדי לממן הוצאות מחייתו עד הכרעה בתיק, יש לתבוע את הנזק שנגרם לו מהמכירה.

אנחנו עושים את זה משנת 1995, במאות תיקים, בהצלחה מרובה ובשיעורי גבייה גבוהים מאוד.

אנחנו נביא לך את הכסף מחברת הביטוח

סיפורי ההצלחה שלנו:

אבי הוא קבלן שיפוצים מרמת גן. במסגרת עבודתו נפלה על אבי קורה כבדה וידו הימנית רוסקה ויצאה מכלל שימוש. חברת הביטוח אצלה רכש אבי ביטוח אובדן כושר עבודה טענה כי למרות מגבלותיו הפיזיות הניכרות, יוכל אבי לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו ונסיונו, בין היתר כמנהל עבודה, או מדריך לעבודה בטוחה ולכן סירבה לשלם לו תשלומים חודשיים בגין אי כושרו.

אנו טענו כי אבי לא יוכל לנהל עובדים, ללא שיוכל להדגים להם כיצד לעבוד באתר וכי בעצם הפגיעה שלו בתאונת עבודה יש משום מסר שלילי לעובדים להם יתבקש להעביר הדרכות בטיחות. 
בית המשפט קיבל עמדתנו ובהמלצתו קיבל אבי פיצוי חד פעמי בשווי שמונה שנות אי כושר, במהלכן יוכל לעשות הסבה מקצועית ממשית.

יואל מבאר יעקב רכש פוליסת ביטוח בחברה אחת, ולימים הציע לו סוכן הביטוח שלו לעבור לחברה אחרת, כדי לשלם פרמייה נמוכה יותר. כשיואל נפגע בתאונה בביתו ופנה לקבל פיצוי מהחברה החדשה בה בוטח, גילה כי סוכן הביטוח שלו לא ביצע את המעבר בין החברות בצורה מסודרת ולמעשה נפל בין הכיסאות ואינו מבוטח באף חברה. אנחנו תבענו בשמו של יואל את סוכן הביטוח, ואת חברת הביטוח שביטחה אותו בפוליסות אחריות מקצועית ולאחר שהתיק עבר גישור אצל שופט בדימוס הגענו להסדר לפיו מקבל יואל תשלום חודשי של 6,500 ₪ המהווים 70% מהכיסוי שהיה זכאי לו לולא התרשל סוכן הביטוח.

סיפורי ההצלחה שלנו:

דפנה, רופאת שיניים מהשפלה, התקבלה לביטוח בחברת הראל בשנת 2005. כשאיבדה את כושר עבודתה לעבוד כרופאת שיניים בשנת 2013, בשל מחלה קשה, סירבה חברת הביטוח לשלם לה פיצוי חודשי, בטענה שדפנה הסתירה ממנה, כי סבלה בעבר מסרטן קשה, ממנו החלימה. בבית המשפט טענו שלפי הוראות חוק חוזה הביטוח, היה על חברת הביטוח להוכיח, כדי לדחות את התביעה, כי דפנה הסתירה ממנה מידע בכוונת מרמה, אולם לא עלה בידה להוכיח זאת. בניסיון להימנע מהכרעה מהדהדת התפשרה חברת הביטוח ושילמה לדפנה פיצוי לעבר בסך 300,000 ₪ וממשיכה לשלם לה פיצוי חודשי.

צריך עורך דין לענייני אובדן כושר עבודה?

צור קשר
close sliderCall Now Button