דע את זכויותיך

מהי אחריות המעסיק במקרים של אובדן כושר עבודה?

כושר עבודה – כלומר היכולת של האדם לפרנס את עצמו על סמך הכישורים, הניסיון שצבר וההשכלה שרכש – הוא נכס יקר ערך במיוחד. גם כשמדובר על שכירים שמשכורתם ממוצעת, השווי של 10 שנות עבודה לדוגמה הוא למעלה ממיליון ש”ח, ובהתאם לכך פוליסה שמכסה מקרים של אובדן כושר עבודה היא ממש בגדר חובה.

שתי האפשרויות של ביטוח אובדן כושר עבודה

ישנן שתי דרכים לבטח את כושר העבודה – האחת היא לרכוש פוליסה ישירה שזוהי מהותה, כיסוי למקרים שבהם אובד כושר העבודה, והשנייה היא לכלול רכיב של ביטוח במסגרת החיסכון הפנסיוני.
באופן טבעי, למעסיק אין שום קשר לביטוחים ישירים של עובדיו. בנוגע לחיסכון הפנסיוני, המעסיק מחויב להפריש מדי חודש 12.5% משכרו של העובד לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקופת גמל. סכום זה נחלק לשני רכיבים – פיצויים (6%) שאותם יכול העובד לפדות כשהוא מסיים את עבודתו אצל אותו מעסיק, ותגמולים (6.5%) שמהווים מקור הכנסה אחרי גיל הפרישה מעבודה. בנוסף, מחויב כל עובד להפריש 6% משכרו לחיסכון הפנסיוני וחלק מהכספים שמצטברים שם יכולים להיות מופנים לטובת ביטוח אובדן כושר עבודה.

האם חיסכון פנסיוני תמיד כולל גם ביטוח אובדן כושר עבודה?

לא.
ישנם שלושה סוגים של מוצרי חיסכון פנסיוניים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. קרנות הפנסיה כוללות תמיד רכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה (וגם ביטוח חיים), קופות הגמל לא כוללות רכיב כזה ואילו בביטוחי המנהלים יש לחוסכים בחירה אם לכלול את הכיסויים או לוותר עליהם.

מה קובע החוק לגבי אחריות מעסיקים?

החוק לא מחייב את המעסיקים לבטח את עובדיהם למקרים של אובדן כושר עבודה (או לכל מקרה אחר). למעשה, על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) שחוקק בשנת 2005, הבחירה היא אך ורק של העובדים.
הקביעה הנ”ל היא על סמך סעיף 20: “עובד… רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו”. בהתאם, בכל הנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה האחריות של מעסיק רציני היא להמליץ לעובדיו על כיסוי חשוב זה, אולם אסור לו לכפות אותו עליהם ולמעשה גם לא להתערב בבחירות שלהם בנוגע לחיסכון הפנסיוני.

התקדים החשוב מ-2018

על-פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף משנת ,2008 כן ישנה לגבי ביטוח אובדן כושר עבודה אחריות מעסיק, וזאת בחלק מהענפים במשק. יחד עם זאת, פסק דין תקדימי של בית הדין לעבודה משנת 2018 קובע כי חופש הבחירה של העובד אם לכלול כיסויים ביטוחיים במסגרת החיסכון הפנסיוני גובר על צו ההרחבה, ובהתאם האחריות מוטלת אך ורק על העובדים ולא על מעסיקיהם.
בכל מקרה שבו ישנה אי בהירות משפטית מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין לאובדן כושר עבודה – כלומר איש מקצוע בעל בקיאות מעמיקה בתחום מורכב זה, וזאת על-מנת למצות את הזכויות מול חברת הביטוח ומול כל גוף רלוונטי אחר.

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

צור קשר
close slider



Call Now Button