דע את זכויותיך

אובדן כושר עבודה לעקרות בית – מה חשוב לדעת?

לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי יש בישראל כ-450,000 נשים בגיל העבודה אשר אינן מועסקות, לא כשכירות ולא כעצמאיות – כלומר מוגדרות כ”עקרות בית”. עקרת בית עשויה להקדיש לא מעט זמן ומאמץ לעבודות הבית השונות: התרומה של עקרות הבית לתוצר הלאומי מוערכת בכ-3-4% ומחקר שנערך במדינות ה-OECD מצא שמדובר בכ-4.5 שעות מדי יום.

בהתאם, גם עקרת בית שנפגעה עקב מחלה או תאונה רשאית לתבוע פיצוי בגין אובדן כושר העבודה. למרות זאת, שיעור התביעות בקרב קבוצת אוכלוסייה זאת נמוך מאוד ביחס לנשים עובדות, בעיקר עקב חוסר מודעות לזכויותיהן.

מי רשאית להגיש תביעה בגין אובדן כושר עבודה?

הגשת תביעה בגין אובדן כושר עבודה עקב ניתוח, מחלה או תאונה במסלול של עקרות בית אפשרית רק אם האישה אכן לא עובדת, לא כשכירה ולא כעצמאית. ליתר דיוק, התנאים הבסיסיים הם שאין 12 חודשים רצופים של עבודה בשנתיים שקדמו ליום הגשתה של התביעה, ולא 24 חודשים רצופים של עבודה במהלך 4 השנים טרם הגשת התביעה.

כמו כן, נדרשת בדיקה של כושר התפקוד. הבדיקה מתבצעת במכון להערכה תפקודית. ישנם מכונים כאלה בתל השומר ובבית לוינשטיין, וצוות הבדיקה כולל רופא/ה, עובד/ת סוציאלית ומרפא/ה בעיסוק. הבדיקה משלבת נתונים רפואיים ואישיים, כולל רקע משפחתי, וכן הערכה של אופן ביצוע פעולות שונות (סידור, ניקיון, בישול) במטבח שקיים במכון ושמיועד לבדיקה זו.

ישנם שני מצבים שבהם הבדיקה תתבצע בסניף של המוסד לביטוח לאומי:

 

  1. אם רופא המוסד מעריך שלאישה אין נכות רפואית של 50% או יותר.
  2. אם רופא המוסד מעריך שהאישה איבדה לחלוטין את היכולת לתפקד במשק בית.

מהם תנאי הסף לזכאות לגמלה?

עקרת בית זכאית לקבצה בגין אובדן כושר עבודה עקב ניתוח, תאונה או מחלה אם מתקיימים שני תנאים:

  1. נכות רפואית בשיעור 50% ומעלה.
  2. אובדן כושר התפקוד במשק הבית בשיעור של 50% ומעלה. ישנן 4 דרגות אי כושר שכאלה: 60%, 65%, 74%, 100%. בחלק מהמקרים נקבע שאובדן כושר העובדה הוא לצמיתות ובמקרים אחרים האובדן הוא זמני ולאחר פרק זמן מסוים תתבקש האישה לעבור הערכה מחודשת.

מהו סכום הקיצבה?

הסכומים שאותם מקבלות עקרות בית שעומדות בתנאים הנ”ל משתנים עם הזמן. נכון ל-2019, עבור אי כושר מלא הקיצבה היא כ-3,300 ש”ח, אם נקבעה דרגת אי כושר של 74% הסכום הוא כ-2,200 ש”ח, במקרים שבהם אובדן כושר העבודה במשק הבית הוא בשיעור 65% הקצבה היא כ-2,000 ש”ח ועבור הרמה הנמוכה ביותר של חוסר תפקוד, 60%, תקבל האישה כ-1,880 ש”ח בחודש.

על הסכום הבסיסי הנ”ל ישנן תוספות בגין ילדים עד גיל 18 (וגם בני ובנות 18-24 אם הם בצבא או בשירות לאומי). לעומת זאת, הכנסות שלא מעבודה (קצבאות ביטוח לאומי אחרות, רווח מהשקעה, שכר דירה) מופחתות מהתוספות עבור הילדים, אולם בכל מקרה הקיצבה המינימלית תהיה 3,300 ש”ח.

בכל מקרה שבו המוסד לביטוח לאומי מערים קשיים ומונע את מימוש הזכויות ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין המומחה בנושאי אובדן כושר עבודה.

 

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

צור קשר
close sliderCall Now Button