דע את זכויותיך

מד סיפוק

שביעות רצון מביצועי עבר של מציע במכרז

אחת מאמות המידה החשובות שנלקחות בחשבון לשם בחירתו של זוכה במכרז, הינה מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות. זכותו של עורך המכרז להידרש לכך מעוגנת בחוק חובת המכרזים.

התחשבות בביצועי העבר של ספק הינה אמת מידה מיוחדת, שלצד היתרונות הגלומים בה, היא מעוררת גם קשיים ניכרים.

עיקרון העל בדיני מכרזים הינו עיקרון השוויון והוא הוגדר לא אחת כנשמת אפו של המכרז. ואולם, בין מציע שלמזמין ניסיון קודם איתו לבין מציע שהמזמין מעולם לא פגש, אין כל שוויון. אחד נהנה ממוניטין טוב או רע והשני – נטול מוניטין כלל.

שעה שעורך המכרז קובע כי מציע עמו עבד בעבר הוא כזה שיש לו עמו ניסיון רע, נפגע עוד יותר השוויון בין המציעים, שכן ייתכן בהחלט כי אם המציע הנוסף היה נותן שירותים לעורך המכרז, גם הוא היה סובל מבעיית ניסיון רע.

מאידך, האם ניתן להקריב על מזבח עיקרון השוויון את הרצון של עורך המכרז להימנע מהתקשרות עם גורם שבעבר עלתה התקשרותו עמו על שרטון?

ככלל, ראוי שאמת המידה לשביעות רצון, תיכלל באמות המידה להכרעה במכרז, ואף תקבל משקל משמעותי בשיקולי וועדת המכרזים. זאת מאחר שהתקשרות עם ספק טוב ואמין ובעל מוניטין חיובי, גם אם תעלה תחילה יותר מהתקשרות עם ספק אחר, תהיה כדאית יותר ובטווח הארוך יקרה פחות מהתקשרות עם ספק זול שאמינותו ואיכותו הן ברמה נמוכה מספקים אחרים, או לפחות היא כזו שהמזמין יודע שהיא נמוכה – מבלי שיהיו לו כלים אמתיים להשוואה לאחרים.

ראוי שבמהלך עיצובו של המכרז יציין עורך המכרז, מה המשקל שייחס לניסיונו הקודם עם מי מהמציעים. על עורך המכרז להגדיר במפורש במכרז שערך כיצד תתבצע ההכרעה של אמת מידה זו, מה הם המדדים של על פיהם תימדד שביעות רצון, כיצד תתייחס ועדת המכרזים למציע “חסר היסטוריה”, איזה אופי יהיה לאמת מידה זו, באיזה שלב תתבצע הערכת ביצוע העבר, אלו מסמכים נדרש המציע לצרף להצעתו כדי לאפשר לוועדת המכרזים ללמוד על אופן ביצוע של התקשרויות הקודמות וכן האם ועדת המכרזים רשאית להסתמך על כל מקור שהוא בבחינת ביצועי העבר של המציע.

עוד חשוב לומר שלציבור הספקים הפוטנציאליים יש אינטרס שספק טוב יקבל גמול על הצטיינותו ושספק פחות טוב לא ייהנה מחוסר הצלחתו. על כן, כל עוד תהליך ההערכה בדבר ביצועי הספק הינו תהליך הוגן ואמין, הוא משרת את אינטרס של שני הצדדים לתהליך ההתקשרות.

קראו על דיני מכרזים >>

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

Call Now Button
צור קשר
close sliderדילוג לתוכן