דע את זכויותיך

מתי וכיצד לתקוף מכרז תפור

מתי וכיצד לתקוף מכרז תפור?

מכרז “תפור” הינו כינויו של מכרז התפור למידותיו של מציע אחד בלבד, באופן המגביל את התחרות, פוגע בשוויון שחייב להתקיים לפי דיני המכרזים בין המציעים השונים ומבטיח מראש זכייה במכרז של גורם אחד בלבד, אליו מכוון עורך המכרז.

מהן הסיבות למכרזים תפורים?

לתפירת מכרזים שתי סיבות עיקריות. האחת – מזמין המכרז מעוניין להבטיח זכייתו של מציע אחד בלבד, בגלל שהוא סבור באמת ובתמים, שהמוצר שלו טוב בהרבה משל מתחריו, וחושש כי במצב של תחרות בין המוצר הטוב אליו הוא מכוון, לבין מוצרים פחות טובים של המתחרים, ימצא עצמו לבסוף רוכש מוצר פחות טוב, בגלל שמחירו זול יותר. יש לזכור כי שיקולים כלכליים אינם תמיד השיקולים היחידים העומדים בראש מעייניו של המזמין, והוא מעדיף להקריב את המחיר, כדי לקבל את האיכות על פניו.

סיבה נוספת לתפירת מכרזים היא שחיתות. צמצום התחרות, או טוב יותר – ביטולה, מאפשר למציע לתת מחיר גבוה ממחיר השוק, ואגב כך לייצר רווח אותו הוא חולק עם הגורמים המושחתים בקרב המזמין.

כאן המקום לומר כי למרות שרשויות האכיפה פועלות במרץ נגד ראשי רשויות ופקידים אחרים העוסקים בהתקשרויות הרשויות עם גורמים חיצוניים, בטענות לתפירת מכרזים, הרי שבתי המשפט המנהליים, המופקדים על דיני מכרזים, אינם מרבים להכיר בטענות לתפירת מכרז, למרות שפעמים רבות הדברים ברורים לכל.

קבלו את ארבעת הסימנים לכך שהמכרז תפור:

ובכל זאת, כיצד על גוף הסבור כי גם הוא יכול להתמודד בהליך המכרזי לנקוט, שעה שהוא מזהה כי המכרז תפור ונקבעו בו תנאי סף בלתי סבירים בהם הוא אינו עומד?

בפני גוף כזה עומדות שלוש אפשרויות:

  1. האחת – להגיש עתירה מנהלית לפני הגשת ההצעות למכרז, ולטעון כי נפל פגם בתנאי הסף, ויש לשנות אותם, עתירה מעין זו תלווה בבקשה לסעד זמני, שנועד לעכב את הליכי המכרז עד להכרעה בעתירה.
  2. השנייה – לגשת למכרז, לקבל הודעה כי הצעתו נפסלה מקום שלא עמד בתנאי הסף, ואז להגיש תובענה מנהלית לקבלת סעד המכריז עליו כזוכה במכרז. עתירה זו תלווה בבקשה לסעד זמני שנועד לעצור את התקשרות המזמין עם המציע הזוכה, עד להכרעה בעתירה.
  3. השלישית – להגיש תובענה מנהלית לקבלת פיצוי בגין הרווח שנמנע ממנו מכך שלא הוכרז כזוכה במכרז.

יאמרו העוסקים בתחום, כי הדרך הראשונה הינה דרך המלך ואולם הדרך השנייה והשלישית הינן מתוחכמות הרבה יותר, ויכולה להביא עמה רווח הרבה יותר משמעותי לחברה שטוענת שהמכרז אליו ניגשה, נתפר לאחר.

במה דברים אמורים?

כזכור, תנאי הסף במכרז תפור נועדו למנוע הצעות שיתחרו במציע שנבחר מראש על ידי המזמין. כפועל יוצא, מרבית המתחרים הפוטנציאליים יחליטו שלא לגשת למכרז ו”התפירה” תשיג את מטרתה.
ואולם מציע שיתעלם לרגע מתנאי הסף המסננים הצעתו ויגיש בכל זאת הצעה במסגרת המכרז, יוכל לטעון כנגד תנאי הסף (ובלבד שהשיג עליהם במסגרת שאלות ההבהרה), גם לאחר שייוודעו תוצאות המכרז. אם יסתבר כי לולא תנאי סף כלשהו, אשר הביא לפסילתו, הייתה הצעתו נבחרת כהצעה הזוכה, יוכל המציע להגיש עתירה מנהלית בה יבקש ביטול ההחלטה שהובילה לפסילתו והכרזתו כזוכה, או לתבוע פיצוי כספי בגין אי זכייתו במכרז.
במצב עניינים כזה, כבר יודע מציע זה כי הצעתו הייתה זוכה לולא תנאי הסף, והתמודדותו על המכרז היא רק בין הגורמים שהגישו הצעות, תוך שתנאי הסף הפסול כבר סינן גם עבורו מציעים אחרים. לרוב ימצא עצמו מציע זה מתמודד בשלב זה, אך ורק עם המציע למידותיו נתפר המכרז.

הואיל והמציע אשר לו הותאם המכרז התפור על ידי המזמין יודע מראש שכך הדבר, הוא יציע במסגרת המכרז הצעה גבוהה ממחיר השוק, בציפייה להיות המציע היחיד שיוותר ולכן גם זה שייבחר. בנסיבות אלו, מציע שאינו עומד בתנאי הסף, שבכל זאת יגיש הצעה, ויתמחרה במחירי השוק, יהיה בהכרח זול מהמציע עבורו נתפר המכרז, הסבור שאינו פועל בסביבה תחרותית, ולכן ככל שיצליח בהמשך הדרך לבטל את תנאי הסף, יהיה המציע הזול ביותר וגם זה שייבחר לביצועה של העבודה.

ימצא מי שיאמר כי מדובר בניהול הליך באופן תכסיסני, אולם מאידך, המלחמה במכרזים תפורים מצדיקה חשיבה יצירתית. אין מתאים לכך מאשר הפתגם התנכ”י שנקשר במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ארגון הביון הישראלי – “כי בתחבולות תעשה לך מלחמה”, ספר משלי, פרק כ”ד, פסוק ו.

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

Call Now Button
צור קשר
close sliderדילוג לתוכן