כתבות ומאמרים

חובת הגילוי של המבטח

חובת הגילוי של המבטח

בהמשך למאמר שלנו על חובת הגילוי של המבוטח הפעם נבחון את חובת הגילוי של המבטח. בשל פערי הכוחות בין המבטח למבוטח הפוטנציאלי, בשלב המשא ומתן לרכישת פוליסת הביטוח, הטילו חוק חוזה הביטוח והפסיקה של בתי המשפט שפרשה אותו, חובת גילוי

קרא עוד
חובת הגילוי בפוליסת ביטוח

חובת הגילוי בפוליסת ביטוח

בעת רכישת פוליסה לביטוח חיים, על רכיביה השונים, נדרש המבוטח ע”י חברות הביטוח לענות על שאלון רפואי. השאלון מכיל שאלות שונות ודורש מהמבוטח אף לגלות באופן יזום עניינים שלא פורטו במפורש בשאלון. השאלון איננו מפורט, מבוטחים אינם מתעכבים עליו יותר

קרא עוד

זכות העמידה בהליכים מכרזיים

בעת פרסומו של מכרז, מציב עורך המכרז תנאי סף, שנועדו לערוך סינון ראשוני של המציעים, כדי להבטיח שלמכרז ייגשו רק מי שעורך המכרז סבר שיכולים לתת לו את השירותים המתאימים, או לספק לו את הטובין הראויים בעיניו. לאחר שנבחר זוכה

קרא עוד
מתי וכיצד לתקוף מכרז תפור

מתי וכיצד לתקוף מכרז תפור?

מכרז “תפור” הינו כינויו של מכרז התפור למידותיו של מציע אחד בלבד, באופן המגביל את התחרות, פוגע בשוויון שחייב להתקיים לפי דיני המכרזים בין המציעים השונים ומבטיח מראש זכייה במכרז של גורם אחד בלבד, אליו מכוון עורך המכרז. מהן הסיבות

קרא עוד
תהליכים למכרז

מהם התהליכים העיקריים כאשר ניגשים למכרז?

עסקים רבים המעוניינים להרחיב את היקף פעילותם העסקית פונים למכרזים של רשויות, גופים ציבוריים ומשרדים ממשלתיים. מכרזים אלו מציעים יתרונות מובהקים עבור אותם עסקים, החל מעבודה מול גופים גדולים בעלי יכולות כלכליות מוכחות ומוסר תשלומים גבוה וכלה בהרחבת מעגל הלקוחות.

קרא עוד
חובת הגילוי של המבוטח

חובת הגילוי של המבוטח

מערכת היחסים בין מבוטח לבין חברת הביטוח מוסדרת בחוק ספציפי בשם חוק חוזה הביטוח, התשמ”א – 1981. חוק זה מסדיר, בין היתר, את חובת הגילוי של מבוטח על מצבו לפני כניסתו לביטוח ומטיל עליו שתי חובות. האחת – החובה לענות

קרא עוד
תביעות אובדן כושר עבודה

מדריך מקוצר לתביעות אובדן כושר עבודה

איזה כיסוי מעניקה פוליסת אובדן כושר עבודה? פוליסת ביטוח המכילה גם כיסוי מפני אובדן כושר עבודה נועדה לתת פיצוי, בשיעור 75% מההכנסה החודשית של המבוטח, אם איבד באופן מוחלט את כושר עבודתו. לרוב דורשת פוליסת הביטוח כתנאי לקבלת הפיצוי החודשי,

קרא עוד
ביטוח אובדן כושר עבודה

כיצד לבחור ביטוח אובדן כושר עבודה? (המדריך המלא)

אחד הביטוחים החשובים ביותר לשכירים ועצמאיים כאחד הוא ביטוח אובדן כושר עבודה. כך במקרה שאחד המפרנסים אינו יכול לעבוד, הביטוח מסייע ביצירת מקור הכנסה חלופי. הפוליסות השונות נבדלות זו מזו בסוג הכיסוי שמציעות, היקפו ואף באופן שבו הן מגדירות מהו

קרא עוד

כשלונה של המדינה בהתמודדות עם השחיתות הציבורית

על רקע פרסומים חוזרים ונשנים על שחיתות ברשויות מקומיות ובגופים ממשלתיים, שבבסיסה מתן הטבות למקורבים כנגד קבלת טובות הנאה העולות לעיתים לכדי שוחד ממש, חייבת להישאל השאלה האם רק המשטרה היא זו שצריכה להתמודד עם מכת מדינה זו, או שישנם

קרא עוד
חובת הגילוי של המבטח

חובת הגילוי של המבטח

בהמשך למאמר שלנו על חובת הגילוי של המבוטח הפעם נבחון את חובת הגילוי של המבטח. בשל פערי הכוחות בין המבטח למבוטח הפוטנציאלי, בשלב המשא ומתן לרכישת פוליסת הביטוח, הטילו חוק חוזה הביטוח והפסיקה של בתי המשפט שפרשה אותו, חובת גילוי

קרא עוד
חובת הגילוי בפוליסת ביטוח

חובת הגילוי בפוליסת ביטוח

בעת רכישת פוליסה לביטוח חיים, על רכיביה השונים, נדרש המבוטח ע”י חברות הביטוח לענות על שאלון רפואי. השאלון מכיל שאלות שונות ודורש מהמבוטח אף לגלות באופן יזום עניינים שלא פורטו במפורש בשאלון. השאלון איננו מפורט, מבוטחים אינם מתעכבים עליו יותר

קרא עוד

זכות העמידה בהליכים מכרזיים

בעת פרסומו של מכרז, מציב עורך המכרז תנאי סף, שנועדו לערוך סינון ראשוני של המציעים, כדי להבטיח שלמכרז ייגשו רק מי שעורך המכרז סבר שיכולים לתת לו את השירותים המתאימים, או לספק לו את הטובין הראויים בעיניו. לאחר שנבחר זוכה

קרא עוד
מתי וכיצד לתקוף מכרז תפור

מתי וכיצד לתקוף מכרז תפור?

מכרז “תפור” הינו כינויו של מכרז התפור למידותיו של מציע אחד בלבד, באופן המגביל את התחרות, פוגע בשוויון שחייב להתקיים לפי דיני המכרזים בין המציעים השונים ומבטיח מראש זכייה במכרז של גורם אחד בלבד, אליו מכוון עורך המכרז. מהן הסיבות

קרא עוד
תהליכים למכרז

מהם התהליכים העיקריים כאשר ניגשים למכרז?

עסקים רבים המעוניינים להרחיב את היקף פעילותם העסקית פונים למכרזים של רשויות, גופים ציבוריים ומשרדים ממשלתיים. מכרזים אלו מציעים יתרונות מובהקים עבור אותם עסקים, החל מעבודה מול גופים גדולים בעלי יכולות כלכליות מוכחות ומוסר תשלומים גבוה וכלה בהרחבת מעגל הלקוחות.

קרא עוד
חובת הגילוי של המבוטח

חובת הגילוי של המבוטח

מערכת היחסים בין מבוטח לבין חברת הביטוח מוסדרת בחוק ספציפי בשם חוק חוזה הביטוח, התשמ”א – 1981. חוק זה מסדיר, בין היתר, את חובת הגילוי של מבוטח על מצבו לפני כניסתו לביטוח ומטיל עליו שתי חובות. האחת – החובה לענות

קרא עוד
תביעות אובדן כושר עבודה

מדריך מקוצר לתביעות אובדן כושר עבודה

איזה כיסוי מעניקה פוליסת אובדן כושר עבודה? פוליסת ביטוח המכילה גם כיסוי מפני אובדן כושר עבודה נועדה לתת פיצוי, בשיעור 75% מההכנסה החודשית של המבוטח, אם איבד באופן מוחלט את כושר עבודתו. לרוב דורשת פוליסת הביטוח כתנאי לקבלת הפיצוי החודשי,

קרא עוד
ביטוח אובדן כושר עבודה

כיצד לבחור ביטוח אובדן כושר עבודה? (המדריך המלא)

אחד הביטוחים החשובים ביותר לשכירים ועצמאיים כאחד הוא ביטוח אובדן כושר עבודה. כך במקרה שאחד המפרנסים אינו יכול לעבוד, הביטוח מסייע ביצירת מקור הכנסה חלופי. הפוליסות השונות נבדלות זו מזו בסוג הכיסוי שמציעות, היקפו ואף באופן שבו הן מגדירות מהו

קרא עוד

כשלונה של המדינה בהתמודדות עם השחיתות הציבורית

על רקע פרסומים חוזרים ונשנים על שחיתות ברשויות מקומיות ובגופים ממשלתיים, שבבסיסה מתן הטבות למקורבים כנגד קבלת טובות הנאה העולות לעיתים לכדי שוחד ממש, חייבת להישאל השאלה האם רק המשטרה היא זו שצריכה להתמודד עם מכת מדינה זו, או שישנם

קרא עוד
Call Now Button
צור קשר
close slider

דילוג לתוכן