דע את זכויותיך

ייעוץ של עו"ד חינם

יחסי הכוחות בין ועדת המכרזים לבין היועץ המקצועי שלה

וועדות מכרזים עושות שימוש קבוע ביועצים מקצועיים. הצורך להישען על גורם מקצועי ברור. לוועדת המכרזים, העוסקת במגוון גדול של נושאים, אין ידע מקצועי בכל אחד ואחד מן המכרזים שהיא נדרשת לערוך ולכן נשכרים שירותיו של יועץ מקצועי המלווה את עריכת המכרז ובחירת הזוכה.

היועץ המקצועי עורך בדרך כלל את החלקים הטכניים במכרז, לרבות המפרט הטכני ככל שנדרש, מייעץ אילו תנאי סף לקבוע ואחרי שמוגשות הצעות, מתבקש גם לבחון האם המציעים עומדים בתנאי סף אלו. היועץ מסייע לדרג את איכות ההצעות במקרים בהן המכרז מכיל גם רכיב איכות, וכאן תרומתו גדולה במיוחד.

האם וועדת המכרזים צריכה לקבל את עמדת היועץ?

שעה שניתנה חוות דעתו של היועץ בעניין הזוכה במכרז, האם וועדת המכרזים צריכה, או חייבת, לקבל את עמדתו של היועץ המקצועי? מה מידת הפיקוח שעליה להפעיל על האישור שיועץ זה נותן לה?

לפי פסיקת בית המשפט העליון, היקף פיקוח זה משתנה ממקרה למקרה, לפי הנסיבות. ככל שמדובר בתנאי סף פנימיים, כאלו שדורשים הערכה סובייקטיבית, תיטה ועדת המכרזים להסתמך על חוות דעתו של היועץ והיא איננה נדרשת לבחון אותה ככל שהיא נסמכת על ידע ומקצועיות שיש למומחה זה, ועל יסודו נשכרו שירותיו מלכתחילה. ככל שהמומחה פועל בעניין הערכתו בתחום המומחיות שלו, משקלה של חוות דעתו גדול מאוד.

שונה הדבר כאשר מדובר בבחינת תנאי סף חיצוני, הוא תנאי סף שהמבוסס על בחינת עניינים אובייקטיבים וחד ערכיים. במקרים אלו, מוטלת על וועדת המכרזים החובה לבחון את העמידה בתנאי הסף בעצמה והיא חייבת להרהר אחר שיקול דעתו של היועץ המקצועי.
שוני זה בין תנאי סף פנימיים לבין תנאי סף חיצוניים, נובע מכך שכאשר מדובר בתנאי סף חיצוניים לא נהנה היועץ מכל יתרון על פני ועדת המכרזים וככל שתסתמך עליו ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי, נמצאה שהעבירה סמכויותיה ליועץ והופכת אותו לגורם המחליט, מקום שהיא זו שצריכה להיות זו המחליטה בעניין זה.

מידת פיקוח רחבה על היועץ המקצועי נדרשת גם מקום בו נדרשת פרשנות של תנאיו של המכרז. נושאים שעניינם דיני מכרזים ופרשנותם כלל אינם בסמכותו של היועץ המקצועי.

סיכומו של דבר?

בנושאים שהינם בתחום מומחיותו של המומחה, על וועדת המכרזים לקבל עמדתו, ללא הרהורים ואולם מחוץ למסגרת מצומצמת זו, עליה להפעיל שיקול דעת עצמאי ולא לכוף ראשה בפני המומחה.

קראו על דיני מכרזים >>

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

Call Now Button
צור קשר
close sliderדילוג לתוכן