דע את זכויותיך

חובת הגילוי

חובת הגילוי של המבוטח לאחר שרכש את פוליסת הביטוח

מערכת היחסים בין מבוטח לבין חברת הביטוח מוגדרת בחוק חוזה הביטוח. חוק זה מורה, בסעיף 17, כי המבוטח חייב להודיע למבטח שלו על מקרים בהם הוחמר הסיכון בו הוא נתון, אחרי שרכש את פוליסת הביטוח.
החוק אף מורה שעל המבוטח להודיע למבטח אם חל שינוי מהותי במצבו, בכלל זה בעניין עליו נשאל לפני כניסתו לביטוח וגם בעניין שהוגדר על ידי חברת הביטוח כעניין מהותי.

מטרת הטלת חובה זו על המבוטח היא לצמצם פערי המידע הקיימים בין המבוטח, המודע כל העת למצבו, במיוחד למצבו הרפואי ולרמת הסיכון בה הוא נתון ולמבטח, שאינו יודע דבר בעניין המבוטח, מהרגע בו התקבל אצלו לביטוח.
חוק חוזה הביטוח מניח, כי חברת הביטוח הסכימה לבטח מבוטח, ולהגדיר את עלות הביטוח, על יסוד הערכת סיכונים מסויימים, וכאשר אלו השתנו, על המבוטח להודיע עליהם לבטח של, כדי שזה יוכל להעריך מחדש את הסכמתו ורצונו להמשיך להיות קשור עם המבוטח בפוליסת הביטוח.

במקרה בו השתנה הסיכון באופן מהותי עומדת למבטח הזכות להימנע מביטוח או להגדיל את עלותו. בתחום זה של הביטוח, מניחים כי המבטח העריך מראש את האפשרות שהסיכון יגבר, ולעיתים, עצם התגברות הסיכון או השינוי המהותי במצבו של המבוטח, הם אלו בפניהם קנה את הביטוח מלכתחילה.

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

Call Now Button
צור קשר
close sliderדילוג לתוכן