דע את זכויותיך

פטיש

חובת פרסום אמות מידה להכרעה במכרז

דיני המכרזים מחייבים את עורך המכרז לקבוע מראש מהן אמות המידה שעל פיהן תתקבל ההכרעה במכרז, וזאת באופן ברור במסמכי המכרז.
מה דינן של אמות נידה שלא פורסמו במפורש במסגרת המכרז? בתי המשפט קובעים בעניין זה כי שעה שעורך המכרז משתמש באמות מידה עליהם לא ידעו המשתתפים במכרז לפני שניגשו עליו, הוא פוגע באינטרס ההסתמכות שלהם וחמור מכך – פוגע עיקרון השיוויון ביניהם. בנסיבות אלו, יבטל בית המשפט החלטת וועדת מכרזים שהתקבלה על יסוד אמות מידה שהמשתתף במכרז כלל לא הכיר שעה שניגש אליו.

בהעדר אמות מידה מפורסמות, חובה על עורך המכרז לבחור בהצעה הזולה ביותר והוא יאבד את יכולתו לבחור בהצעה בעלת יתרונות אחרים, בכללן טיב, ניסיון קודם טוב עם המזמין, איכות, ניסיון בביצוע עבודות דומות עבור מזמינים אחרים ועוד.

יחד עם זאת ברור שעורך המכרז אינו יכול לציין במסגרת המכרז את כלל אמות המידה במלואן ונראה שהחובה המוטלת עליו היא להביא בפני המשתתפים את מלוא המידע הרלוונטי לעניין אמות המידה להכרעה במכרז, וככל שמתקבלות שאלות הבהרה בעניין זה, על ידי משתתפים פוטנציאליים, עליו לתת בחפץ לב ובאריכות פרטים על אופן בחינת אמות המידה. ראוי כמובן לציין מה מרכיבי הניקוד של כל אמת מידה ומידה, שכן רק פירוט מעין זה, שילמד באורח ברור כיצד על וועדת המכרזים לבחון את אמות המדיה שקבעה היא עצמה, ובאותה עת יספק את המידע הדרוש למשתתפים הפוטנציאליים, עשוי לענות על החובה שמטיל החוק על עורך המכרז לפרט את אמות המידה.

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

Call Now Button
צור קשר
close sliderדילוג לתוכן